Pomorskie Dni Energii 2013

1_03 Fundacja zaprosiła do współpracy Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła, Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny. Na wspólnie zorganizowanym stanowisku z udziałem wolontariuszy – studentów i uczniów - przez cały czas trwania Pomorskich Dni Energii 2013 prezentowane były urządzenia wykorzystujące OZE - w tym m.in. pompy ciepła, kamera termowizyjna, udzielane informacje licznym zainteresowanym, prowadzone konsu... Czytaj więcej >

Natura i gospodarka – podstawy dialogu

1_11 Efektem wdrażania idei Projektu tj. współpracy instytucji otoczenia biznesu z grupą przedsiębiorców było powstanie Pomorskiego Partnerstwa Naturowego. Przystąpili do niego przedsiębiorcy prowadzący lub planujący prowadzenie działalności na obszarach Natura 2000 woj. pomorskiego. W ramach Projektu odbyło się pięć spotkań – cztery z przedsiębiorcami i jedno z przedstawicielami samorządów lokalnych. Zadaniem Fundacji... Czytaj więcej >

SEA Energia

1_29 Jest to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne, które powstało w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5.1 w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Ma służyć rozwojowi unikatowej usługi turystycznej, zwłaszcza uzdrowiskowej opartej na innowacjach ekoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chroniących środowisko naturalne oraz wykorzystujących OZE. Uroczyste podpisanie dokumentów partnerskich o... Czytaj więcej >

Pomorskie Dni Energii

1_06 Przewodnim tematem ekspozycji na stanowisku Fundacji była efektywność energetyczna oraz promocja OZE przez edukację dzieci i młodzieży. Prezentowaliśmy plansze obrazujące przykłady wprowadzania racjonalnego użytkowania energii w różnych miejscach oraz interaktywne gry edukacyjne z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. W Kawiarenkach energetycznych wystąpili eksperci Fundacji prowadząc konsultacje nt. efektywności energetycznej htt... Czytaj więcej >

Bądź aktywnym mieszkańcem województwa pomorskiego

1_17 Bądź aktywnym mieszkańcem województwa pomorskiego - aktywizacja monitoringu społecznego wykonywania zadań publicznych w realizacji celów polityki ekologicznej państwa oraz ochrony środowiska opartej na zrównoważonym rozwoju w województwie pomorskim Projekt autorstwa Fundacji Naukowo-Technicznej „Gdańsk”, w którym nasza Fundacja jest partnerem merytorycznym, adresowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego... Czytaj więcej >

Co2ol Bricks – Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments

1_11 W projecie „Cool Bricks – Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments”– Zmiany klimatyczne a dziedzictwo kulturowe i efektywność energetyczna zabytków w ramach programu: „Priorytet 1: Wspieranie Innowacji z Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013” współpracuje 18 partnerów z Niemiec, Polski, Danii, Szwecji Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi, Finlandii oraz Rosji. Polskim partnerem jest Europejska Fundacja Ochrony Zaby... Czytaj więcej >

Poszanowanie energii bez granic – współpraca polsko – ukraińska opartanastandardachskandynawskich

1_23 Projekt „Poszanowanie energii bez granic – współpraca polsko - ukraińska opartanastandardachskandynawskich’ www.ebg.fpegda.pl realizowanybył w Polsce, Norwegii i na Ukrainie w latach 2009 – 2012 w oparciu o doświadczenia polskie i wdrożenia norweskie w dziedzinie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Projekt był realizowany w międzynarodowym partnerstwie, które reprezentowali: ... Czytaj więcej >

Ekorozwój od słońca do atomu

1_02 EKOROZWÓJ OD SŁOŃCA DO ATOMU - stanowisko ekspozycyjne Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku W organizacji stanowiska i pracy podczas ekspozycji współpracowali z Fundacją młodzi członkowie. Osoby te były odpowiedzialne jednocześnie za stworze- nie programu Kalkulatora energetycznego, składanie robotów oraz i ich prezentację podczas Dni Energii. Stowarzyszenia Elektryków Polskich studiujący na Wydziale Elektrotechniki i Automatyk... Czytaj więcej >

Rozwój energetyczny gmin zgodny z naturą

1_16 Projekt realizowany we współpracy m.in. z IMP PAN w Gdańsku, NOT w Tarnowie, KTH w Sztokholmie. W ramach projektu opracowano 25 strategii rozwoju zrównoważonej energetyki w dla gmin województwa pomorskiego i małopolskiego oraz wytyczne i strategie dziedzinowe dla wspierania różnych kierunków działań i typów OZE. Beneficjenci projektu tj. przedstawiciele gmin z województw objętych projektem uczestniczyli w wyjeździe studyj... Czytaj więcej >

Cała energia w zasięgu pomysłu

1_03 Projekt grupy uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, powstałej po II edycji Konkursu BEN, stworzony we współpracy z naszą Fundacją. Celem projektu było wspólne odkrywanie zasobów energe- tycznych Ziemi poprzez organizowanie wycieczek, wykładów i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego. Grupa opiekowała się mgr Katarzyna Pączek – nauczycielka Zespołu Szkół w... Czytaj więcej >

Nasi darczyńcy