Działalność

Główne kierunki działalności Fundacji, to:

  • wykonywanie opracowań, audytów, ekspertyz oraz opinii dotyczących gospodarki energetycznej, zarówno w zakresie rozwiązań technicznych jak i ekologicznych oraz ekonomicznych,
  • wykonywanie, studiów wykonalności zadań modernizacyjnych, inwestycyjnych w energetyce i ciepłownictwie,
  • inicjatywy edukacyjno-szkoleniowe dla młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli oraz przedstawicieli gospodarki energetycznej i samorządów oraz społeczności lokalnych,
  • promowanie energooszczędnych rozwiązań i technologii dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz doradztwo i konsultacje w tej dziedzinie
  • ochrona dziedzictwa materialnej i niematerialnej kultury technicznej związanej z szeroko pojętą energetyką na terenie Polski i poza granicami kraju poprzez sporządzanie dokumentacji służącej ich rewitalizacji, rejestracji i promocji
  • organizowanie wydarzeń służących kultywowaniu tradycji i osiągnięć technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Instytucje i Programy wspierające FPE