Strategie rozwoju energetyki

Regionalna Strategia Energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych
w Województwie Pomorskim na lata 2005-2025 opracowana dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Projekt The Sustainable Energy Action Plans [SEAP] dla miasta Gdynia

Instytucje i Programy wspierające FPE