Fundatorzy

OSOBY PRAWNE

Uczelnia powstała w 1904r. Ze względu na warunki historyczne miasta Gdańska do 1920 r. działała jako Królewsko-Pruska Wyższa Szkoła Techniczna – Königliche Preussische Technische Hochschule,, a do stycznia 1945r. jako Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig (na dyplomach stosowano termin: Technische Hochschule Danzig lub THD). Po wyzwoleniu,. na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945r „Politechnika Gdańska staje się polską państwową szkołą akademicką”
Instytut badawczy prowadzący badania naukowe i prace wdrożeniowe w dziedzinach:

  • prognozowania i programowania rozwoju energetyki
  • wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej
  • niekonwencjonalnych źródeł energii

Oddział Gdańsk jest największą placówką terenową Instytutu, zatrudniającą ponad 100 osób. Jest to doświadczona kadra pracowników o zróżnicowanych specjalnościach dysponująca szeroką bazą laboratoryjną tj.: maszyny elektryczne, hydraulika siłowa, nadajniki sygnału sprzężone z siecią 15 kV

Grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla ponad  2,9 mln klientów. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 25% powierzchni Polski. Eksploatuje ponad 193 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi przesyła łącznie około 20 TWh energii rocznie. Jest największym w kraju sprzedawcą energii zielonej. Posiada ponad 18% udziału energii z OZE, której produkcja odbywa się w sieci 49 własnych elektrowni wodnych i wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę o łącznej mocy blisko 508 MW.
Grupa energetyczna o światowym zasięgu, działająca od 1993 roku – największy w kraju inwestor zagraniczny w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Obecnie ma 10 %. udziału w rynku energii elektrycznej i 15 % w rynku ciepła sieciowego w Polsce. W skład grupy wchodzą też spółki usługowe: EDF Paliwa – zaopatrująca w węgiel i biomasę wszystkie spółki grupy, EDF Energia – przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną należące do Grupy EDF, oraz Fenice Poland – prowadząca outsourcing działalności energetyczno-ekologicznej
w przedsiębiorstwach przemysłowych. Grupa EDF Polsce jest liderem w spalaniu biomasy (23% udziału w rynku), dzięki której produkuje energię zieloną, co wpłynęło na zredukowanie emisji CO2 .
Grupa kapitałowa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. Jest jednym z największych i najstarszych w Polsce przedsiębiorstw. Nowym segmentem działalności jest Energetyka, której rozwój jest elementem ewolucji PGNiG w kierunku nowoczesnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego, oferującego klientom gaz, energię elektryczną i ciepło.

OSOBY FIZYCZNE

20 osób ze środowisk naukowych, biznesu i działalności w branży energetycznej oraz ekologicznej.

Nasi darczyńcy