Fundatorzy i Władze

Fundatorami – Założycielami Fundacji były osoby fizyczne reprezentujące środowiska naukowo-techniczne, energetyczne i ekologiczne oraz nw. osoby prawne:

 1.  Instytut Energetyki O/Gdańsk:
 2.  Politechnika Gdańska,
 3.  Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa Gdańsk
 4.  Zespół Elektrociepłowni Gdańsk
 5.  Zakład Energetyczny Gdańsk

W wyniku zmian własnościowych i organizacyjnych niektóre z firm – fundatorów zmieniły nazwy, których aktualne brzmienie zamieszczono poniżej:

PGE EC Logo

Zarząd Fundacji

 • mgr inż. Leszek Wróblewski – Prezes Zarządu
 • mgr inż. Grażyna Filipczuk – Szester – Z-ca Prezesa Zarządu
 • mgr inż. Jacek Lendzion – Z-ca Prezesa Zarządu

Rada Programowa

 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz (Przewodniczący Rady)
 • dr inż. Jerzy Buriak, prof. PWSZ w Elblągu
 • prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński 
 • dr inż. Jan Jaracz
 • dr inż. Marcin Jaskólski
 • mgr inż. Henryk Kąpiński
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

Wspominamy naszych Fundatorów i byłych członków Rady Programowej:

 

Instytucje i Programy wspierające FPE