O Fundacji

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku założona została w 1991 roku, na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97), i działa nieprzerwanie do chwili obecnej.

Fundatorami – Założycielami Fundacji były osoby fizyczne reprezentujące środowiska naukowo-techniczne, energetyczne i ekologiczne oraz nw. Osoby prawne:

 

  1.   Instytut Energetyki O/Gdańsk:
  2.  Politechnika Gdańska,
  3.  Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa Gdańsk
  4.  Zespół Elektrociepłowni Gdańsk
  5.   Zakład Energetyczny Gdańsk

W wyniku zmian własnościowych i organizacyjnych niektóre z firm – fundatorów zmieniły nazwy, których aktualne brzmienie zamieszczono  w zakładce Fundatorzy

Obecnie Fundacja liczy 23 Fundatorów

Nasi darczyńcy