O nas

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku założona została w 1991 roku, na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97), i działa nieprzerwanie do chwili obecnej.

Celem działania Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku jest:

 • upowszechnianie postępu w dziedzinie energooszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a przez to zmniejszenia obciążeń środowiska oraz tworzenie podstaw instytucjonalnych i finansowych dla realizacji tego celu,
 • inicjowanie działań społecznych w tym zakresie,
 • praktyczne wdrażanie projektów i technologii z tej dziedziny we współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów energii,
 • poprawa materialnych warunków życia mieszkańców regionu oraz kondycji ekonomicznej gmin w wyniku poszanowania energii i zaangażowania w wykorzystanie jej odnawialnych źródeł.

Główne kierunki działalności Fundacji, to:

 • wykonywanie opracowań, audytów, ekspertyz oraz opinii dotyczących gospodarki energetycznej, zarówno w zakresie rozwiązań technicznych jak i ekologicznych oraz ekonomicznych,
 • wykonywanie, studiów wykonalności zadań modernizacyjnych, inwestycyjnych w energetyce i ciepłownictwie,
 • inicjatywy edukacyjno-szkoleniowe dla młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli oraz przedstawicieli gospodarki energetycznej i samorządów oraz społeczności lokalnych,
 • promowanie energooszczędnych rozwiązań i technologii dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz doradztwo i konsultacje w tej dziedzinie
 • ochrona dziedzictwa materialnej i niematerialnej kultury technicznej związanej z szeroko pojętą energetyką na terenie Polski i poza granicami kraju poprzez sporządzanie dokumentacji służącej ich rewitalizacji, rejestracji i promocji
 • organizowanie wydarzeń służących kultywowaniu tradycji i osiągnięć technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działamy na rzecz racjonalnego gospodarowania energią oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem promocji rozwiązań energooszczędnych przyjaznych środowisku poprzez m.in.:

 • opracowywanie audytów oraz ekspertyz w dziedzinie gospodarki energetycznej,
 • sporządzanie studiów wykonalności zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych w energetyce oraz ciepłownictwie
 • działalność edukacyjno-szkoleniową adresowaną do:
  • samorządów
  • pracowników gospodarki energetycznej
  • środowisk oświatowych (nauczyciele, młodzież szkolna)
  • społeczności lokalnych

 

Instytucje i Programy wspierające FPE