Audyty energetyczne

Fundacja Poszanowania Energii specjalizuje się niemal od poczatku swego istnienia w przeprowadzaniu audytów energetycznych budynków. Służą one ocenie zaspokojenia potrzeb użytkowników budynku i efektywności systemu zaopatrzenia w energię, a następnie wskazaniu zakresu działań inwestycyjnych i/lub remontowych, które – zoptymalizowane kosztowo – powinny poprawić jakość budynku pod względem energetycznym. Audyty można wykorzystać także do monitorowania stanu zasobów budowlanych w skali osiedla czy całej gminy / miasta w aspekcie energetycznym. Podkreślić należy, że zgodnie z polskim prawem audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej są wymagane lub zalecane jako podstawa ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych na inwestycje modernizacyjne.

Jako szczególnie interesujące (bo dość nietypowe i ważne) obiekty poddane audytom wskazać można:

 

obiekty historyczne:
Ratusz miejski, szkoły, przedszkola i inne na terenie Sopotu;
Sala BHP w Stoczni Gdańskiej, zabytkowy pałac (w ramach projektu Coo2L)

obiekty szkolne, np.  w Gdyni i Redzie

obiekty konferencyjne i naukowe jak np. Dom Technika w Gdańsku

sieci i węzły ciepłownicze np. w Lęborku, Redzie

 

Instytucje i Programy wspierające FPE