Doradztwo

PROFIL DZIAŁANIA FUNDACJI POSZANOWANIA ENERGII W GDAŃSKU

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku od początku swojej działalności koncentruje się zarówno na współpracy z przemysłem i środowiskiem naukowo-badawczym reprezen­to­wanym przez Politechnikę Gdańską, jak również z szeroko rozumianymi odbiorcami energii.

W okresie kilkunastu lat działania Fundacja współpracowała i nadal współpracuje z naj­większymi firmami przemysłowymi działającymi na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego. Do przedsiębiorstw tych można zaliczyć: Elektrociepłownię Wybrzeże, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni, Stocznię Północną i Remontową w Gdańsku, Grupę Stoczni Gdynia (Stocznia Gdańsk i Stocznia Gdynia), Pomorską Spółkę Gazownictwa w Gdańsku (dawniej PGNiG), Koncern Energetyczny ENERGA, Petrobaltic i Energobaltic w Gdańsku, Sour Neptun Gdańsk, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gdyni, Zakład Utylizacji Odpadów w Szadółkach oraz praktycznie z wszystkie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej działające na terenie wojewódz­twa pomorskiego.

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku współpracuje zarówno z kadrą techniczną, tj. ekspertami i specjalistami z branży energetyki, ciepłownictwa, planowania energetycznego, odnawialnych źródeł energii, jak i ze specjalistami związanymi z uczelnią i środowiskiem naukowo-badawczym.

Eksperci, którzy współpracują z Fundacją dysponują specjalistyczną wiedzą teoretyczną oraz bardzo dużym dorobkiem badawczym i praktyką z zakresu energetyki, poszanowania i optymalnego wykorzystania energii, w tym również z odnawialnych źródeł energii. Osoby stale współpracujące z Fundacją mogą pochwalić się licznymi nagrodami przyznanymi przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych z siedzibą w Warszawie za opracowanie audytów energetycznych.

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych przyznało tytuł najlepszego audytu energetycznego: w roku 2002 za audyt energetyczny budynku wielorodzinnego, w roku 2004 za audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej oraz w roku 2003 za audyt energetyczny źródła ciepła, dla ekspertów z Gdańska, stale współpracujących z Fundacją Poszanowania Energii w Gdańsku.

W ramach wspomnianej współpracy FPE zgromadziła bazę danych dotyczącą zarówno stanu technicznego wielu zakładów przemysłowych i projektu ich modernizacji, jak również dysponuje szeroką bazą danych o potrzebach i planach energetycznych kilkudziesięciu największych miast i gmin województwa pomorskiego. Dane te powstały w oparciu o wykonywane od roku 1998 opracowania pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta/gminy”.

Należy podkreślić, że w tym okresie FPE wykonała blisko 40 planów energetycznych dla miast i gmin wiejskich, w tym min. dla miast woj. pomorskiego: Gdynia, Wejherowo, Chojnice, Lębork, Rumia, Reda, Sztum, Kartuzy, Władysławowo, Skarszewy, Czersk, Prabuty, Nowy Staw oraz dla największych gmin w woj. tj. gmin: Chojnice, Wejherowo, Luzino, Łęczyce, Puck, Krokowa, Stegna i inne. Fundacja wykonała również kilka nowelizacji opracowanych w latach 1998÷2001 „Projektów założeń …”, tj. dla miast Rumia i Mława oraz dla gminy Sztutowo.

Nasi darczyńcy