Warsztaty Smart Living

smartliving

WARSZTATY LOKALNE W GDAŃSKU
19 listopada 2015

Ambasada Królestwa Danii we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Słupska oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. zorganizowała warsztaty „Efektywność energetyczna w budynkach oraz mikro i małe instalacje OZE jako element budowy gospodarki niskoemisyjnej w gminach”
Warsztaty to częś
kampanii Smart Living organizowanej przez Ambasadę Królestwa Danii i rozpoczętej w 2014 roku.
Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie przykładów duńskich i polskich lokalnych planów energetycznych, które wspierają zastosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ponad 150 mln złotych będzie przeznaczone na finansowanie projektów w obszarze efektywności energetycznej. Maksymalny poziom pomocy wynosi 85% wartości inwestycji.

ENERGIA PROSUMENCKA Nowa Ustawa o OZE zawiera z góry ustalone taryfy dla instalacji o mocy poniżej 10 kW, co jest pierwszym krokiem do uruchomienia rynku prosumenckiego, którego wielkość jest oceniana na 200 000 prosumentów. Otrzymają oni wsparcie w wysokości 0,75 zł/kWh za energię produkowaną w instalacjach o mocy do 3kW, natomiast instalacje o mocy od 3 do 10kW otrzymają wsparcie do 0,7 zł/kWh w zależności od wykorzystanego rodzaju technologii.
Najbardziej popularne technologie wykorzystywane przez prosumentów to instalacje fotowoltaiczne i mikro instalacje wiatrowe, rośnie popularność pomp ciepła i małych instalacji biogazowych, Dodatkowym wsparciem rozwoju małych i mikro instalacji OZE, są narzędzia finansowe oparte o fundusze unijne na lata 2014-2020.

Program Warsztatów:

 11:00 – 12:45 SESJA 1. ENERGETYCZNE PLANY DZIAŁAŃ I ICH FINANSOWANIE

o Słowo wstępne – wyzwania, podjęte inicjatywy i plany na przyszłość – Regionalny Program Strategiczny Ekoefektywne Pomorze,Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

o Powitanie i prezentacja Smart Living Reference Book – Ambasador Królestwa Danii, JE Steen Hommel

o Powitanie ze strony Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Pani Danuty Grodzickiej-Kozak

o Unijne, polskie i duńskie regulacje prawne oraz postulowane przez nie działania na poziomie lokalnym i regionalnym – EC Network, Nils Daugaard

o Zielone zamówienia publiczne – Katarzyna Grecka, BAPE

o Dostępne fundusze i możliwości ich pozyskania – Efektywność energetyczna i rozwój OZE – Maciej Kazienko, Wiceprezes WFOŚiGW w Gdańsku

o Planowanie energetyczne w Danii na poziomie lokalnym – Duński Związek Gmin, Tommy Olsen

o Bright Green Island – Borholm Eco Project – Maja Felicia Bendsen – Oestkarft

o System Doradztwa Energetycznego, Zbigniew Czucha – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Gdańsku

 12:45 – 13:00 Przerwa kawowa

 13:00 – 14:30 SESJA 2. PROJEKTY ZREALIZOWANE Z SUKCESEM I ZARZĄDZANIE NIMI: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE

o Studium przypadku duńskiej gminy – Osiągać więcej za mniej – doświadczenia Danfoss

o 6. PALIWO: najlepsze podejście do kwestii efektywności energetycznej budynków – Maria Dreger, Rockwool,

o Duński przykład konkretnego planu działania na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w budynkach publicznych i efekty jego wdrożenia: Przedszkole Przyszłości w gminie Hørsholm – Velux,

o Od przedszkola do… Seniora’ – przykłady duńskiej zrównoważonej architektury autorstwa Bjerg Arkitektur A/S, prelegent mgr inż. Martyna Rudzka, Architekt Prowadzący

o Gmina efektywna energetycznie na przykładzie Miasta Kościerzyna, Marcin Gregorowicz, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Gdańsku

 14:30 – 15:00 Lunch

 15:00 – 16:00 SESJA 2. (KONTYNUACJA): PROJEKTY ZREALIZOWANE Z SUKCESEM: Małe i mikro instalacje energetyczne

o Projekt oświetlenia ulicznego – Jacek Wojtczak, Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku

o Małe turbiny wiatrowe

o Energia solarna i fotowoltaiczna oraz małe kotły na biomasę

Instytucje i Programy wspierające FPE