Spotkanie przedstawicieli ISP 3

12 lutego w siedzibie Grupy Energa SA odbyło się spotkanie przedstawicieli ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie dotychczasowych liderów w Konkursie na wyłonienie inteligentnych specjalizacji Pomorza, tj.:

 • Grupa ENERGA SA – 3 osoby
 • Grupa LOTOS SA – Dyrektor Wojciech Marjański
 • Gdański Klaster Budowlany – były prezes Józef Kisielewski, obecny Prezes Adam Roszczyk)
 • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny – Profesor Jan Kiciński z IMP PAN
 • Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku – Grażyna Szester

Ustalono 10-cioosobową Radę ISP 3 w skladzie:

 • 2 podmioty z Grupy Energa,
 • 2 podmioty z Lotosu,
 • Gdański Klaster Budowlany,
 • firma Infracorr ,
 • Politechnika Gdańska,
 • Instytut Energetyki,
 • Instytut Maszyn Przepływowych oraz zaproponowany przez ENERGĘ Gdański Obszar Metropolitarny

 

Energa

 

Instytucje i Programy wspierające FPE