Pomorskie Partnerstwo Naturowe

ppn-natura

Zakończyła się realizacja projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w województwie pomorskim, adresowanego do przedsiębiorców działających w ramach Pomorskiego Partnerstwa Naturowego na obszarach Natura 2000 lub zamierzających podjąć taką działalność.
Zgodnie z wymogami projektu odbyło się 8 wydarzeń w ramach 3 bloków merytorycznych:
I. Dwa tematyczne wyjazdy studyjne:

1. na Żuławy pod hasłem: Rozsmakujmy się w stolicy Żuław – Nowym Dworze Gdańskim i okolicach

2. na Kociewie – objazd obszarów Natura 2000 pod kątem przyrodniczym oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i przykładów istniejących przedsiębiorstw na odwiedzanych terenach (Wirty, Czarna Woda)

II. Dwa spotkania warsztatowo – szkoleniowe i konferencja regionalna:

1. Żelichowo/Cyganek – spotkanie z indywidualnymi przedsiębiorcami w dziedzinie ekoturystyki i ginących zawodów prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarach chronionych oraz w środowisku uratowanym przed degradacją

2. Miastko – Miasto w koronach drzew – inicjatywa Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego;

3. Władysławowo – Konferencja regionalna pn. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych – podstawy i przykłady rozpoczęcia działalności gospodarczej na obszarach naturowych, ze wsparciem JST i branżowych instytucji publicznych;

III. 3 wydarzenia zewnętrzne,
zorganizowane przez podmioty trzecie, w których ze względu na ich spójność z celami projektu
brali udział uczestnicy Pomorskiego Partnerstwa Naturowego:

1. Sopot – 29 maja 2015r. – IV Międzynarodowa Konferencja INNO3city – Arena Liderów
– zorganizowana przez  samorząd województwa pomorskiego w partnerstwie z InnoBaltica oraz Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej,
W Konferencji wzięło udział ponad 400 osób

2. Swołowo – 7 czerwca 2015r. – stolica „Krainy w kratę” – VI Szparagowe Święto – impreza plenerowa zorganizowana przez etnografów słupskiego Muzeum Pomorza Środkowego.

W imprezie wzięło udział kilkaset osób.

3. Gdańsk – 26 lipca 2015 – 755 Jarmark św. Dominika – jedno z najsłynniejszych i największych
w Polsce oraz najstarsze w Europie plenerowe wydarzenie handlowo – kulturalne organizowane
od 1260 r. z inicjatywy ojców Dominikanów w dniu święta ich założyciela po otrzymaniu od papieża Aleksandra IV przywileju udzielania odpustu. Jarmark św. Dominika w Gdańsku odbywał się przez 7 wieków bez przerwy aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie ruszył dopiero w  1972 roku jako impreza handlowa. Od 1996 roku głównym organizatorem Jarmarku są Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, które wprowadziły formułę nawiązującą do średniowiecznej tradycji jarmarku czyli. handlu i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych
a

Jarmark Dominikański odwiedziło ok. 6 milionów gości

W ramach projektu wydano Poradnik Dialog Przedsiębiorcy z Naturą 2000 obejmujący:
poniższy Spis treści
Szczęśliwego Nowego Roku 1
23 – 24 marca 2015r. ważne wydarzenie w Kołobrzegu 3
Zakończyła się realizacja projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w województwie warmińsko – mazurskim, adresowanego do przedsiębiorców działających w ramach Partnerstwa Naturowego Zielona Warmia i Mazury na obszarach Natura 2000 lub zamierzających podjąć taką działalność.

Zgodnie z wymogami projektu zrealizowano w ramach trzech bloków merytorycznych poniższe wydarzenia:
I. Dwa tematyczne wyjazdy studyjne:

1.1. 1. na trasie od Elbląga po wschodnią część województwa (Ołownik – Gmina Budry, okolice Kętrzyna) pod hasłem Jak działać, aby nie było konfliktu z Naturą

Program objął: poznanie przedsiębiorców działających na obszarach Natura 2000 w branży ekoenergetyki i ekoturystyki zwiedzenie: zabytkowego parku leśnego Bażantarnia, funkcjonującego od ponad 200 lat w Elblągu jako miejski teren rekreacyjny; prywatnej polsko – norweskiej elektrowni wodnej w Ołowniku, Parku miniatur zabytków historycznych i technicznych Warmii i Mazur w Gierłoży pod Kętrzynem prowadzonego przez firmę Mazurolandia

2. Jeden z 7 cudów Polski w służbie natury – objazd obszarów chronionych na trasie do Buczyńca, skąd uczestnicy wyjazdu popłynęli Kanałem Elbląsko – Ostródzkim do Elbląga

Program objął: odwiedzenie rezerwatu „Sosny Taborskie” w kilkusetletniej Puszczy Taborskiej w okolicach wsi Tabórz (gmina Łukta); zwiedzenie Izby Historii Kanału Elbląskiego – nazywanego
światowym cudem sztuki hydrotechnicznej; rejs statkiem Żeglugi Elbląsko – Ostródzkiej Kormoran po unikatowym w skali światowej kanale, liczącym 155 lat, przywróconym właśnie po 4-letniej przerwie rewitalizacyjnej ponownie do eksploatacji

II. Trzy konferencje regionalne i dwa spotkania warsztatowo – szkoleniowe z udziałem ekspertów

1. Elbląg Ratusz Staromiejski Konferencja regionalna: Znaczenie komunikacji podczas spotkań, sposoby zarządzania obszarami N 2000. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych i w środowisku uratowanym przez degradacją
2. Ołownik –spotkanie szkoleniowo – warsztatowe z przedsiębiorcami poświęcone tematyce przyrodniczej i społecznej związanej z obszarami Natura 2000, przedstawienie narzędzi do rozwiązywania konfliktów; objazd okolicznych obszarów Natura 2000 pod kątem przyrodniczym oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i przykładów istniejących przedsiębiorstw na odwiedzanych terenach, w tym m.in. spływ rzeką Sapina  i Jeziorem Pozedrze

2.
3. Olsztynek – Nidzica
–- Olsztynek: seminarium – spotkanie w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta uczestników Partnerstwa Naturowego z Sekretarzem Miasta i przedstawicielami Urzędów okolicznych miast na temat projektu GDOŚ: Natura i gospodarka – podstawy dialogu realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii;
po spotkaniu zwiedzenie Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka oraz Starówki odbudowanej i rewitalizowanej po zniszczeniach wojennych.
– przejazd do nagrodzonego w 2014r. w Rankingu 300 organizowanym od 1995r. przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej jako jedno z trzech najlepiej ocenionych gospodarstw rybackich w Polsce.- Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki w Swaderkach , które kontynuuje działalność rozpoczętą na tym terenie już w 1903r.

4. Swaderki – plenerowe warsztaty pn.: Ocena stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek na podstawie analizy podstawowych parametrów wody i biowskaźników – bezkręgowców wodnych przygotowane przez eksperta – hydrobiologa

5. Nidzica – Konferencja końcowa zorganizowana w nidzickim zamku, najdalej wysuniętej na południe twierdzy państwa krzyżackiego wybudowanej około 1370 r.; zwiedzenie zamku

III. Trzy wydarzenia – organizowane przez podmioty zewnętrzne, w których ze względu na zbieżność problematyki z tematyką projektu uczestniczyli przedsiębiorcy z Partnerstwa Naturowego

1. Sopot (Hipodrom) – IV Międzynarodowa Konferencja INNO3city – Arena Liderów – zorganizowana w skali ponadlokalnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w partnerstwie z InnoBaltica Sp. z o.o., jako wydarzenie adresowane do osób zainteresowanych innowacyjnością, najnowszymi trendami w rozwoju organizacji, nawiązywaniu relacji i powiązań oraz tworzeniu partnerstw ponadregionalnych.
Było to spotkanie z wybitnymi gośćmi, ekspertami i liderami zrealizowane w formie warsztatów, dyskusji, rozmów w strefie networkingowej. W ramach paneli dyskusyjnych (Kompetencyjny, Technologiczny,
Biznesowy) wystąpili polscy i światowi przywódcy, liderzy biznesu, nauki, sportu, sztuki, działalności społecznej i politycznej. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Elżbieta Bieńkowsk, Ewa Błaszczyk, Rafał Brzoska, Jerzy Buzek, Simon Dolan, Roman Polko , Mario Reich i ks. Jacek Stryczek – twórca idei „Szlachetnej paczki”

W wydarzeniu wzięło udział blisko 500 osób.

1.
2. Ostróda – przykład ponadregionalnego wykorzystania walorów turystycznych i potencjału gospodarczego regionu: XXIII Ostródzkie Dni Morza pod patronatem Burmistrza Ostródy
i równocześnie VII Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego..Wśród uczestników byli m.in. mieszkańcy Ostródy, turyści polscy i zagraniczni, rzemieślnicy, szkutnicy, żeglarze, wystawcy.
.Wydarzenie przyciągnęło ponad 5000 osób.

3. Olsztynek – Czas drewna – Piknik ekologiczny zorganizowany przez Nadleśnictwo Olsztynek
i Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego – skansenu rozlokowanego opodal Olsztynka .. Żyją tu zwierzęta hodowlane (krowy, owce, kozy, tarpany, króliki) oraz ptactwo domowe Muzeum dysponuje ogromnym – liczącym ponad 10 tys. eksponatów – zasobem zbiorów kultury materialnej oraz sztuki ludowej. Wśród nich są m.in. 74 obiekty dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla, Sambii, Barcji i Małej (tzw. Pruskiej) Litwy.

Tego dnia przez Skansen przewinęło się ok. 1200 osób

W ramach projektu wydano Poradnik Dialog Przedsiębiorcy z Naturą 2000 obejmujący:
poniższy Spis treści
Szczęśliwego Nowego Roku 1
23 – 24 marca 2015r. ważne wydarzenie w Kołobrzegu

Instytucje i Programy wspierające FPE