Odszedł dr inż. Wiktor Maksymiuk

Zarząd i Rada Programowa Fundacji

z głębokim żalem zawiadamia, że 14 września 2015 r.
zmarł jeden z założycieli naszej Fundacji
Nasz niezapomniany Autorytet i Mentor, Człowiek Szlachetny i Wzór do naśladowania,

Filar Rady Programowej Fundacji
ś.p. dr inż. Wiktor Maksymiuk
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi,
odznaką Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji,
Zasłużonym Ziemi Gdańskiej.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 18 września o godz. 14.30 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Pan Wiktor Maksymiuk (w środku) podczas uroczystości 10-lecia założonego przez Fundację we wspólporacy z Politechniką Gdańską Ośrodka Demonstracyjno - Szkoleniowego proekologicznych odnawialnych źródeł energii

Pan Wiktor Maksymiuk (w środku) podczas uroczystości 10-lecia założonego przez Fundację we wspólporacy z Politechniką Gdańską Ośrodka Demonstracyjno – Szkoleniowego proekologicznych odnawialnych źródeł energii

Instytucje i Programy wspierające FPE