Jubileusz 25-lecia Fundacji

Jubileusz 25-lecia Fundacji z udziałem blisko 60 osób  w tym Fundatorów oraz osób ze środowiska naukowego, biznesowego, samorządowego i NGO wspólpracujących z Fundacją jako mentorzy, partnerzy projektowi oraz inicjatorzy wielu wspólnych przedsięwzięć. Uroczystość odwiedzili także dziennikarze.

Instytucje i Programy wspierające FPE