Władze

Zarząd Fundacji

 • mgr inż. Leszek Wróblewski – Prezes Zarządu
 • mgr inż. Grażyna Filipczuk – Szester – Z-ca Prezesa Zarządu
 • mgr inż. Jacek Lendzion – Z-ca Prezesa Zarządu
 • mgr Teresa Orzyłowska – Członek Zarządu

Rada Programowa

 • dr inż. Jerzy Buriak (Przewodniczący Rady)
 • dr hab. inż. Janusz Cieśliński, prof. nadzw. PG
 • dr inż. Jan Jaracz
 • mgr inż. Henryk Kapiński
 • doc. dr inż. Zdzisław Kusto
 • dr inż. Wiktor Maksymiuk – czytaj więcej ->
 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
 • Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Andrzej Reński

Nasi darczyńcy