Authorities

The Board of the Foundation

 • mgr inż. Leszek Wróblewski – Chairperson of the Board
 • mgr inż. Grażyna Filipczuk – Szester – Deputy Chairperson of the Board
 • mgr inż. Jacek Lendzion – Deputy Chairperson of the Board
 • mgr Teresa Orzyłowska – Member of the Board

Programme Board

 • dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. nadzw. PG (Chairperson of the Board)
 • dr inż. Jerzy Buriak
 • Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Janusz Cieśliński
 • dr inż. Jan Jaracz
 • mgr inż. Henryk Kapiński
 • doc. dr inż. Zdzisław Kusto
 • dr inż. Wiktor Maksymiuk
 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz

Our donors