Ecoenergetic analysis

  • The urban municipality of Gdynia
  • Sztutowo municipality
  • Nowy Staw municipality
  • airport terminal – Gdańsk Lech Wałęsa Airport
  • Bałtyckie Centrum Czystej Energii in Słupsk
  • A specialist hospital in Wejherowo
  • OPEC in Gdynia

Our donors