SEA Energia


Jest to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne, które powstało w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5.1 w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Ma służyć rozwojowi unikatowej usługi turystycznej, zwłaszcza uzdrowiskowej opartej na innowacjach ekoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chroniących środowisko naturalne oraz wykorzystujących OZE.

Uroczyste podpisanie dokumentów partnerskich odbyło się 12 grudnia 2012r. w Baltic Plaza Hotel w Kołobrzegu. Nasza Fundacja jest partnerem Projektu jako Instytucja otoczenia biznesu http://www.seanergia.pl/.

Nasi darczyńcy