Rozwój energetyczny gmin zgodny z naturą


Projekt realizowany we współpracy m.in. z IMP PAN w Gdańsku, NOT w Tarnowie, KTH w Sztokholmie. W ramach projektu opracowano 25 strategii rozwoju zrównoważonej energetyki w dla gmin województwa pomorskiego i małopolskiego oraz wytyczne i strategie dziedzinowe dla wspierania różnych kierunków działań i typów OZE. Beneficjenci projektu tj. przedstawiciele gmin z województw objętych projektem uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do królewskiego Instytutu Techno- logicznego w Sztokholmie. W wyniku projektu powstał aktywny nadal wortal „Energia naturalnie efektywna”www.regna.eu. Można na nim znaleźć ogólną wiedzą dotycząca OZE, a także praktyczne narzędzia planowania i wyboru efektywnych, proekologicznych koncepcji energetycznych dla gmin lub pojedynczego obiektu. Wortal jednocześnie zbiera i analizuje informacje o potrzebach i problemach potencjalnych inwestorów w tej dziedzinie.

Nasi darczyńcy