O Fundacji

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku założona została w 1991 roku, na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97), i działa nieprzerwanie do chwili obecnej.

Fundatorami – Założycielami Fundacji są:

  • Politechnika Gdańska,
  • Zakład Energetyczny Gdańsk,
  • Zespół Elektrociepłowni Gdańsk,
  • Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa Gdańsk oraz:
  • osoby ze środowisk naukowo-technicznych, energetycznych i ekologicznych.

Aktualnie Fundacja liczy 21 członków, osób prawnych i fizycznych.

Statutowym celem Fundacji jest działalność na rzecz racjonalnego gospodarowania energią, w tym wykorzystania jej odnawialnych źródeł, a przez to na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Fundacja ma na swoim koncie szereg inicjatyw na rzecz propagowania i wdrażania rozwiązań energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych środowisku.

Nasi darczyńcy