Wiktor Mikołaj Maksymiuk

Wiktor Mikołaj MaksymiukWiktor Mikołaj Maksymiuk – jeden z pierwszych fundatorów i mentorów naszej Fundacji, wieloletni – jako członek Zarządu – oficjalny jej przedstawiciel zmarł 14 września 2015r.

Urodził się 4 lipca 1932 r w Kłodzie Dużej. Naukę rozpoczął od czwartej klasy szkoły podstawowej w odległym o cztery kilometry Chotyłowie – przygotowany wcześniej w trybie przyspieszonym do egzaminu do niej.

Do gimnazjum i liceum dojeżdżał koleją podmiejską do Białej Podlaskiej oddalonej o 18 km. Wielokrotnie z dumą opowiadał o I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (dawniej Akademia Bialska – szkoła i placówka naukowa działająca od 1928r., w obecnym kształcie od 1919 roku), którego był absolwentem i aktywnym uczestnikiem organizowanych systematycznie zjazdów absolwentów.

Liceum to wykształciło znanych i zasłużonych absolwentów w wielu różnorodnych dziedzinach. Nauczycielami i pedagogami w tej placówce była doskonale przygotowana jeszcze w okresie przedwojennym kadra, co znakomicie się przekładało na renomę tej placówki nie tylko w Polsce.

Pan Wiktor studia podjął na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Ukończył je w 1957 roku.

Na rok przed ukończeniem studiów rozpoczął pracę w Katedrze Teorii Okrętów. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1965 roku. W roku 1970 został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Hydromechaniki Okrętu Instytutu Okrętowego PG, gdzie pracował do roku 1975.
W latach 1959 – 1974 był kierownikiem Ośrodka Doświadczalnego PG i Laboratorium Badań Naukowych w Iławie. W roku 1974 podjął pracę w przemyśle okrętowym jako dyrektor naczelny Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.

W 1982 roku przeszedł na emeryturę, ale nie zaniechał swoich pasji i działalności. Między innymi uczestniczył w tworzeniu firmy „Pollytag” w Gdańsku (firma respektowała ochronę środowiska), magazynującej popioły lotne z pobliskiej Elektrociepłowni i przetwarzającej je na lekkie tworzywo budowlane. Działał czynnie na rzecz racjonalizacji w rolnictwie oraz w tworzeniu Fundacji Poszanowania  Energii w Gdańsku i jej późniejszej działalności.

W życiu prywatnym Wiktor Maksymiuk był szczęśliwym mężem, ojcem, teściem i dziadkiem.

Uhonorowany został i nagrodzony wieloma medalami i odznaczeniami, wśród których są m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, odznaka Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji  oraz Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej.

Wiktor Mikołaj Maksymiuk

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci !

Opr. Grażyna Szester na podstawie informacji od Rodziny Pana Wiktora oraz wielu osobistych z Nim rozmów

Nasi darczyńcy