Pomorskie Dni Energii

Przewodnim tematem ekspozycji na stanowisku Fundacji była efektywność energetyczna oraz promocja OZE przez edukację dzieci i młodzieży. Prezentowaliśmy plansze obrazujące przykłady wprowadzania racjonalnego użytkowania energii w różnych miejscach oraz interaktywne gry edukacyjne z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. W Kawiarenkach energetycznych wystąpili eksperci Fundacji prowadząc konsultacje nt. efektywności energetycznej http://www.pomorskie-eu.pl/pl

Nasi darczyńcy