Pomorskie Dni Energii 2013

Fundacja zaprosiła do współpracy Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła, Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny.

Na wspólnie zorganizowanym stanowisku z udziałem wolontariuszy – studentów i uczniów – przez cały czas trwania Pomorskich Dni Energii 2013 prezentowane były urządzenia wykorzystujące OZE – w tym m.in. pompy ciepła, kamera termowizyjna, udzielane informacje licznym zainteresowanym, prowadzone konsultacje i doświadczenia oraz konkursy i zabawy edukacyjne dla zwiedzających

Nasi darczyńcy