Natura i gospodarka – podstawy dialogu


Efektem wdrażania idei Projektu tj. współpracy instytucji otoczenia biznesu z grupą przedsiębiorców było powstanie Pomorskiego Partnerstwa Naturowego. Przystąpili do niego przedsiębiorcy prowadzący lub planujący prowadzenie działalności na obszarach Natura 2000 woj. pomorskiego.

W ramach Projektu odbyło się pięć spotkań – cztery z przedsiębiorcami i jedno z przedstawicielami samorządów lokalnych. Zadaniem Fundacji jako lidera Partnerstwa jest dalsze wspieranie rozwoju komunikacji, wymiany doświadczeń, informowanie i edukowanie przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, w czym pomocna jest ogólnopolska Platforma Dialogu – portal dostępny na stronie: http://dialog.gdos.gov.pl

Nasi darczyńcy