Nasze cele

Celem działania Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku jest:

 • upowszechnianie postępu w dziedzinie energooszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a przez to zmniejszenia obciążeń środowiska oraz tworzenie podstaw instytucjonalnych i finansowych dla realizacji tego celu,
 • inicjowanie działań społecznych w tym zakresie,
 • praktyczne wdrażanie projektów i technologii z tej dziedziny we współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów energii,
 • poprawa materialnych warunków życia mieszkańców regionu oraz kondycji ekonomicznej gmin w wyniku poszanowania energii i zaangażowania w wykorzystanie jej odnawialnych źródeł.

Działamy na rzecz racjonalnego gospodarowania energią oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem promocji rozwiązań energooszczędnych przyjaznych środowisku

Poprzez m.in.:

 • opracowywanie audytów oraz ekspertyz w dziedzinie gospodarki energetycznej,
 • sporządzanie studiów wykonalności zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych w energetyce oraz ciepłownictwie

Działalność edukacyjno szkoleniową adresowaną do:

 • samorządów
 • pracowników gospodarki energetycznej
 • środowisk oświatowych (nauczyciele, młodzież szkolna)
 • społeczności loalnych

Nasi darczyńcy