Fundacja na spotkaniu partnerów projektu CAR w Berlinie

ERDF

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w spotkaniu partnerów projektu CAR w Berlinie z udziałem Lidera projektu IUC SYD oraz przedstawicieli firm niemieckich

 

Nasi darczyńcy