Ekorozwój od słońca do atomu

EKOROZWÓJ OD SŁOŃCA DO ATOMU

– stanowisko ekspozycyjne Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku

W organizacji stanowiska i pracy podczas ekspozycji współpracowali z Fundacją młodzi członkowie. Osoby te były odpowiedzialne jednocześnie za stworze- nie programu Kalkulatora energetycznego, składanie robotów oraz i ich prezentację podczas Dni Energii. Stowarzyszenia Elektryków Polskich studiujący na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej związani jednocześnie z Klubem Młodych Robotyków ROBOILO, który reprezentowali: Grzegorz Araminowicz, Radosław Celigowski, Maciej Latt, Wiktor Szulfer, Adrianna Szwoch i Artur Wójcik

Osoby te były odpowiedzialne jednocześnie za stworze- nie programu Kalkulatora energetycznego, składanie robotów oraz i ich prezentację podczas Dni Energii

Nasi darczyńcy