Cała energia w zasięgu pomysłu

Projekt grupy uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, powstałej po II edycji Konkursu BEN, stworzony we współpracy z naszą Fundacją. Celem projektu było wspólne odkrywanie zasobów energe- tycznych Ziemi poprzez organizowanie wycieczek, wykładów i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego. Grupa opiekowała się mgr Katarzyna Pączek – nauczycielka Zespołu Szkół w Lęborku.

Uczestnicy: Magdalena Wójcik; Patryk Wichert; Anna Pop; Dominik Traskowski; Andrzej Ulenberg

Nasi darczyńcy