Bądź aktywnym mieszkańcem województwa pomorskiego

Bądź aktywnym mieszkańcem województwa pomorskiegoaktywizacja monitoringu społecznego wykonywania zadań publicznych w realizacji celów polityki ekologicznej państwa oraz ochrony środowiska opartej na zrównoważonym rozwoju w województwie pomorskim

Projekt autorstwa Fundacji Naukowo-Technicznej „Gdańsk”, w którym nasza Fundacja jest partnerem merytorycznym, adresowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego zainteresowanych problematyką ekologiczną (wypracowanie strategii działania w zak- resie ochrony środowiska, ochrony przyrody, zwierząt, wód) oraz motywuje do aktywnego uczestnictwa w Forum Organizacji Ekologicz- nych. W ramach projektu przewidziano 14 edycji „Seminariów dla aktywnych obywateli w sprawach własnego środowiska”. mających zarówno charakter informacyjny (m.in. tematyka 3 filarów zrównowa- żonego rozwoju, OZE), jak i związany w wymiarze lokalnym i syste- mowym z bieżącą problematyką ochrony środowiska (odpady, spalar- nie, energetyka alternatywna itp.). W 2012r. powołano Biuro Interwencji Obywatelskiej, które udziela porad, konsultacji, ułatwia obywatelom dostęp do informacji oraz wspiera w postępowaniach administracyjnych : www.bio-gda.pl; e-mail: biuro@bio-gda.pl

Nasi darczyńcy