Analizy ekoenergetyczne

  • Gmina miejska Gdynia
  • Gmina Sztutowo
  • Gmina Nowy Staw
  • terminal pasażerski – Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
  • Bałtyckie Centrum Czystej Energii w Słupsku
  • Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
  • OPEC w Gdyni

Nasi darczyńcy